Szukaj podróży

Proszę podać punkt początkowy!

Podaj cel!

Wybierz czas odjazdu

Data powrotu nie może być wcześniejsza niż data wyjazdu!

Aby uniknąć nieporozumień, zalecamy zapoznanie się z ograniczeniami i zakazami dotyczącymi towarów w tranzycie w kraju, do którego podróżujesz, przed podróżą. W razie jakichkolwiek pytań zalecamy skontaktowanie się z ambasadą kraju, do którego podróżujesz, lub polskimi służbami celnymi.

Ograniczenia i zakazy dotyczące towarów transportowanych w krajach Unii Europejskiej i do Polski z krajów trzecich

Często zadawane pytania

Aby uzyskać szczegółowe informacje::
Połączenia telefoniczne: 22 330 03 30
W przypadku połączeń stacjonarnych: 801 055 055
Dzwoniąc z zagranicy: +48 22 330 03 30
El. e-mailem: kis@mf.gov.pl
I-V od 7:00 do 18:00

Państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo.

Państwa członkowskie strefy Schengen: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy.

Państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): 28 państw członkowskich Unii Europejskiej i 3 kraje EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia).