Ieškoti kelionės

Įveskite savo pradžios tašką!

Įveskite paskirties vietą!

Pasirinkite kelionės laiką!

Grąžinimo data negali būti ankstesnė nei išvykimo data!

Apribojimai ir draudimai gabenamoms prekėms ES šalyse

APRIBOJIMAI, ATSIŽVELGIANT Į PREKIŲ GRUPES

Maisto produktai

Keleiviai iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių į ES negali bagaže įsivežti mėsos, pieno ar jų produktų. Išimtis taikoma, įvežant asmeninėms reikmėms iki 10 kg mėsos, pieno ar jų produktų iš Kroatijos, Farerų salų, Grenlandijos ar Islandijos. Taip pat leidžiama įvežti kūdikiams skirtus pieno miltelius, kūdikių maistą ar specialųjį gydymo tikslams skirtą maistą ar gyvūnų augintinių ėdalą, jeigu:

 • jo kiekis neviršija 2 kg;
 • tokie produktai prieš atidarant pakuotes neturi būti laikomi šaldytuve;
 • yra supakuoti į gamintojų originalias pakuotes, skirtas parduoti galutiniam vartotojui;
 • pakuotė nepažeista, išskyrus tuos atvejus, kai produktas tuo metu vartojamas.

Keliautojai gali įvežti iki 20 kg žuvininkystės produktų (žuvų, bei kiautuotų vėžiagyvių, tokių kaip krevetės, omarai, negyvos midijos ir negyvos austrės), ar vieną didesnio svorio žuvį. Tokie svorio apribojimai nebus taikomi iš Farerų salų ar Islandijos atvykstantiems keliautojams. Taip pat keliautojai gali įvežti iki 2 kg kitų gyvūninės kilmės produktų, pvz., medaus, gyvų midijų, sraigių ir austrių.

Šios taisyklės nebus taikomos tarp 27 ES valstybių narių vežamiems gyvūniniams produktams ar iš Andoros, Lichtenšteino, Norvegijos, San Marino ir Šveicarijos vežamiems gyvūniniams produktams.

Minėtos taisyklės netaikomos:

 • duonai, pyragams, sausainiams, šokoladui ir konditerijos gaminiams (įskaitant saldainius), kurie nėra sumaišyti su mėsos produktais arba jais įdaryti;
 • maisto papildams, supakuotiems į gamintojų originalias pakuotes, skirtas parduoti galutiniam vartotojui;
 • mėsos ekstraktams ir mėsos koncentratams;
 • alyvuogėms, įdarytoms žuvimi;
 • tešlos gaminiams ir makaronams, kurie nėra sumaišyti su mėsos produktais arba jais įdaryti;
 • sultinių sriuboms ir priedams, supakuotiems į gamintojų originalias pakuotes, skirtas galutiniam vartotojui;
 • bet kokiems kitiems maisto produktams, kurių sudėtyje nėra šviežių arba apdorotų mėsos ar pieno produktų ir mažiau negu 50 proc. apdorotų kiaušinių ir žuvų produktų.

Daugiau informacijos apie kitų maisto produktų vežimąsi rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapyje adresu www.vmvt.lt

Leistinas tabako gaminių ir alkoholio kiekis keliaujant po ES šalis

Kiekviena šalis gali nustatyti skirtingus asmeniniam vartojimui skirtų tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų kiekius. Jeigu vežatės tų prekių daugiau, gali tekti pateikti dokumentus, įrodančius, kad jos yra asmeniniam vartojimui. Šalių nustatyti leidžiami kiekiai turi būti ne mažesni kaip:

 • 800 cigarečių,
 • 400 cigarilių,
 • 200 cigarų,
 • 1 kg tabako,
 • 10 litrų stipriųjų gėrimų,
 • 20 litrų spirituoto vyno (pavyzdžiui, portveino ar chereso),
 • 90 litrų vyno (iš kurio ne daugiau kaip 60 litrų putojančio vyno),
 • 110 litrų alaus.

Kuriam laikui kai kurios šalys (Airija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Švedija, Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija) yra nustačiusios cigarečių, o kai kuriais atvejais ir kai kurių tabako produktų, atsivežamų iš aštuonių 2004 m. į ES įstojusių šalių (Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos), kiekio apribojimus.

Įvežamų prekių apribojimai:
Atvykstant į minėtas šalis iš Lietuvos asmeniniam vartojimui leidžiama įsivežti 200 cigarečių. Šį apribojimą numatyta taikyti iki 2009 metų pabaigos. Už apribojimus viršijantį kiekį reikia mokėti akcizo mokestį.

Keliaujantiems po ES patartina laiku pasidomėti apie konkrečiose valstybėse taikomus apribojimus kai kurioms prekėms. Tokios informacijos siūlytume ieškoti dominančių ES šalių atsakingose institucijose, diplomatinėse atstovybėse. Pasaulio muitinių organizacijai priklausančių šalių muitinių interneto svetaines galima surasti, patekus į PMO tinklalapį adresu: http://www.wcoomd.org/
Daugiau naudingos informacijos yra Europos Komisijos išleistame lankstinuke „Kelionės po Europą 2009 metais”. Internetinė jos versija skelbiama visomis oficialiomis ES kalbomis. Lietuvių kalba minėtas leidinys paskelbtas adresu: http://europa.eu/abc/travel/index_lt.htm
Europos Tarybos direktyva 92/12/EEB dėl bendrųjų procedūrų, susijusių su akcizais apmokestinamais produktais, ir dėl tokių produktų laikymo, judėjimo ir kontrolės

Augalai ir jų produktai

Be fitosanitarinių dokumentų į Lietuvos Respubliką kiekvienam fiziniam asmeniui leidžiama įvežti savo reikmėms (galutiniam vartojimui):

 • iki 100 pakelių, bet ne daugiau kaip 500 g sėklų;
 • iki 500 g svogūnėlių, gumbasvogūnių bei gumbavaisių;
 • iki 20 kg vaisių ir daržovių;
 • iki 50 vnt. skintų gėlių;
 • iki 10 vnt. vazoninių gėlių;
 • iki 50 vnt. dauginamosios medžiagos (daigų);
 • iki 2 vnt. pakuočių, bet ne daugiau kaip 50 l, auginimo substrato;
 • iki 100 kg grūdų.

Plačiau apie augalų ir jų produktų įvežimui iš trečiųjų šalių taikomus reikalavimus galima rasti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir finansų ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3D-171/1K-080 patvirtintose Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Bendrijos teritoriją bei gabenamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio patikrinimo taisyklėse.

Daugiau informacijos apie augalų ir jų produktų gabenimą siūlome ieškoti Valstybinės augalų apsaugos tarnybos tinklalapyje adresu www.vaat.lt

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių gabenimo taisyklės

Importo ir eksporto leidimų ar reeksporto sertifikatų nereikalaujama pateikti, kai importuojama ir eksportuojama ar reeksportuojama:

 • eršketinių žuvų (Acipenseriformes spp.) ikrų – ne daugiau kaip po 125 gramus vienam asmeniui;
 • barškučių iš kaktusų Cactaceae spp. – ne daugiau kaip po tris vienam asmeniui;
 • krokodilų Crocodylia spp. negyvų apdorotų egzempliorių (neskaitant mėsos ir medžioklės trofėjų) – ne daugiau kaip keturis vienam asmeniui;
 • didžiosios strombidės Strombus gigas kriauklių – ne daugiau kaip po tris vienam asmeniui;
 • paprastųjų jūros arkliukų (Hippocampus spp.) – ne daugiau kaip keturis negyvus egzempliorius vienam asmeniui;
 • tridaknų (Tridacnidae spp.) kriauklių – ne daugiau kaip po tris egzempliorius vienam asmeniui, kai bendras svoris neviršija trijų kilogramų; egzempliorius gali būti viena sveika kriauklė (geldelė) arba dvi sutampančios vieno moliusko geldelės.

Kai gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami ar išvežami, pažeidžiant CITES konvencijos bei reglamentų reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, ar konfiskuojami.

Komisijos reglamente (EB) Nr. 997/2010išvardintos gyvūnų ir augalų rūšys, kurias draudžiama įvežti į Europos Sąjungą.

Medikamentai

Įsivežant vaistus asmeniniam naudojimui yra taikoma importo licencija, išduota Sveikatos Apsaugos Ministerijos Centrinės Farmacijos tarnybos. Keliautojai, vykstantys į Europos Sąjungos šalis ir vežantys individualioms reikmėms receptinius vaistus privalo su savimi turėti recepto kopiją ar gydytojo pažymą, patvirtinančią, kad jų vežami vaistiniai preparatai yra gydytojo paskirti, o vaistų kiekis yra reikalingas gydymui. Turint recepto kopiją ar gydytojo pažymą galima įsivežti 6 – 9 to paties pavadinimo, farmacinės formos, stiprumo ir dozuočių kiekio originalias vaistinių preparatų pakuotes. Daugiau kaip 10 originalių to paties vaistinio preparato pakuočių ar daugiau kaip 10 skirtingų pavadinimų vaistinio preparato pakuočių galima įsivežti tik turint gydytojo pažymą. Be recepto ar gydytojo pažymos leidžiama įsivežti ne daugiau kaip 5 originalias vaistinių preparatų pakuotes.

Gyventojai, veždamiesi narkotinius ar psichotropinius vaistus per Lietuvos Respublikos sieną (tiek išvykdami, tiek atvykdami), turi laikytis šių taisyklių:

 • narkotinius ar psichotropinius vaistus vežtis tik asmeniniam vartojimui sveikatos priežiūros tikslams;
 • vykstant į Šengeno valstybę, kartu su vaistais būtina turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą nustatytos formos pažymą*, o vykstant ne į Šengeno valstybę – vežamų vaistų receptų kopijas (šių receptų kopijų Sveikatos apsaugos ministerijoje tvirtinti nereikia);
 • turėti tik keliaujančio asmens vardu išrašytą pažymą arba receptą (recepto kopiją);
 • nesivežti daugiau vaistų, negu nurodyta pažymoje arba recepte (jo kopijoje);
 • vykstant į Šengeno valstybę, narkotinių** vaistų vežtis galima ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, o vykstant ne į Šengeno valstybę – ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui;
 • psichotropinių*** vaistų vežtis ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;
 • vaistus laikyti originaliose pakuotėse (tokiose, kokiose vaistai pirkti vaistinėje).

Jeigu vaistų reikia ilgesniam gydymo kursui, siūlome kartu su savimi vežtis atitinkama užsienio kalba parašytą gydytojo pažymą apie ligą ir skiriamą gydymą, kad būtų galima kreiptis į užsienio šalies gydytojus, kurie išrašys reikalingų vaistų.

Narkotinių ir psichotropinių vaistų vežimasis yra kontroliuojamas visose šalyse, tačiau vienodų tarptautinių kontrolės taisyklių nustatyta nėra. Kad nekiltų problemų dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų įsivežimo asmeninėms reikmėms į kitą šalį, siūlome dėl šiems vaistams taikomų įsivežimo reikalavimų kreiptis į atitinkamos šalies atstovybę.

* Pažymos išdavimo tvarka ir pažymos forma patvirtinta 2007 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-138 „Dėl pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

** Narkotiniai vaistai – tai vaistai, kurių galima vežtis ne ilgesniam kaip 15 dienų (į Šengeno šalis – 30 dienų) laikotarpiui, kurių sudėtyje yra šių medžiagų: II narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas.

*** Psichotropiniai vaistai – tai vaistai, kurių galima vežtis ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, kurių sudėtyje yra šių medžiagų: III psichotropinių medžiagų sąrašas.

Kilus neaiškumų, informacijos dėl vaistų vežimosi per Lietuvos Respublikos sieną galima teirautis Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais telefonais: 261 65 49, 212 40 59.

Ginklų ir amunicijos gabenimo leidimai

Leidimus eksportuoti, importuoti ar gabenti tranzitu ginklus (pvz.: medžioklinius, sportinius), tarp jų Europos Sąjungos valstybės viduje, išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Asmenys, įvežantys į Lietuvos Respubliką ar išvežantys iš jos ginklus, privalo juos raštu deklaruoti muitinės poste ir muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams kartu su kitais privalomais dokumentais pateikti deklaraciją, ginklus ir leidimo įvežti (išvežti) ginklus originalą.

Įvežant pavienius ginklus ir jų šaudmenis, taip pat turi būti pateikiamas atitinkamas leidimas.
Eksportuojant, importuojant ar gabenant tranzitu ginklus, muitinės poste muitinį tikrinimą atliekantiems pareigūnams kartu su kitais privalomais dokumentais būtina pateikti atitinkamo leidimo originalą.
Eksportuojamų, importuojamų ar gabenamų tranzitu ginklų dokumentai tikrinami muitinėse ir įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų  teisės aktų nustatyta tvarka. Apie ginklų eksportą, importą ar tranzitą juridinis asmuo turi informuoti teritorinę muitinę (muitinės įstaigą, kuriai numatoma pateikti ginklus) prieš 2 darbo dienas.

Už įvežamų ginklų gabenimą atsakingas asmuo (vežėjas) privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi gabenamų ginklų vežimo ir laikymo (saugojimo) reikalavimų, kol ginklai perduodami asmeniui, kuriam išduotas leidimas įvežti (išvežti) ginklus.

Asmuo, kuriam išduotas leidimas įvežti (išvežti) ginklus, perduodamas juos už ginklų gabenimą atsakingam asmeniui (vežėjui) ar (ir) muitinės pareigūnams, privalo pateikti leidimo įvežti (išvežti) ginklus originalą, taip pat asmens dokumentą.

Kultūros vertybių ir antikvarinių dirbinių apsauga

Sąvoka „kultūros vertybės“ apima tiek religines, tiek pasaulietines vertybes, kurios kiekvienos valstybės yra laikomos reikšmingomis archeologijai, priešistorei, istorijai, literatūrai, menui ir mokslui bei kurios priklauso šioms kategorijoms:

 • retos faunos, floros, mineralų ir anatomijos kolekcijos bei pavyzdžiai ir paleontologijos mokslui įdomūs objektai;
 • istorijos, mokslo ir technologijos istorijos, karybos ir visuomenės istorijos vertybės bei vertybės susijusios su tautos vadovų, mąstytojų, mokslininkų bei menininkų gyvenimu ar nacionalinės reikšmės įvykiais;
 • archeologinių kasinėjimų medžiaga ir archeologiniai radiniai;
 • išardytų (išskaidytų) meno, istorijos paminklų ir archeologinių vietų atskiri elementai;
 • antikvarinės daugiau kaip šimto metų senumo vertybės – monetos, įrašai ir graviruoti spaudai;
 • etnologijai reikšmingi objektai;
 • meninės vertybės;
 • reti rankraščiai ir inkunabulai, senos knygos, dokumentai ir ypatingos reikšmės leidiniai (istorijos, meno, mokslo, literatūros ir pan.), pavieniai arba jų rinkiniai;
 • pašto ženklai, žyminiai ir kiti panašūs ženklai;
 • archyvai, įskaitant garso įrašų, fotografijos ir kinematografijos archyvus;
 • daugiau kaip šimto metų senumo baldų dirbiniai ir seni muzikos instrumentai.

Kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarką nustato Vyriausybė. Kilnojamosioms kultūros vertybėms ir antikvariniams daiktams, kuriems išvežti pagal Vyriausybės patvirtintą sąrašą reikia leidimo (žr. Priedas Nr. 1), leidimą išduoda Kultūros vertybių apsaugos departamentas. Be leidimo gali būti išvežami šiuolaikinio vaizduojamojo meno ir taikomosios dailės kūriniai (išskyrus dirbinius su gintaru), ne senesni kaip 50 metų, įsigyti dailės galerijose arba salonuose, jeigu dailės galerija ar salonas išduoda dokumentą su nurodytais dailės kūrinio kataloginiais duomenimis (autorius, pavadinimas, medžiaga, atlikimo technika, matmenys arba svoris, sukūrimo metai) bei pirkimo-pardavimo dokumentus.

Sprogmenų ir pirotechnikos gaminių gabenimas

Keleivis (ne jaunesnis negu 18 metų amžiaus) gali išvežti iš Europos ekonominės erdvės (EEE) iki 2 kg kiekio I ir II klasės pirotechnikos. Įvežant į Lietuvą sprogmenis iš trečiųjų šalių, reikalaujama pateikti Importo licenciją.

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka 

Kiekvienas fizinis asmuo, atvykstantis į Europos Sąjungą ar išvykstantis iš jos ir gabenantis ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta), privalo ją deklaruoti muitinės įstaigoje, per kurią jis atvyksta į Europos Sąjungą ar išvyksta iš jos.

Grynuosius pinigus turi deklaruoti juos gabenantis fizinis asmuo, nepaisant to, kam priklauso vežami grynieji pinigai – juos gabenančiam fiziniam asmeniui, kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Gabenami grynieji pinigai atvykstant į Europos Sąjungą ar išvykstant iš jos raštu deklaruojami Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose veikiančiose muitinės įstaigose.

Fizinis asmuo, atvykstant į Europos Sąjungą ar išvykstant iš jos gabenantis mažesnę nei 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą, privalo ją deklaruoti to pareikalavus muitinį tikrinimą atliekančiam muitinės pareigūnui.

Keleiviams draudžiama gabenti per muitinę šiuos daiktus:

 • pavojingus ginklus, šaunamuosius ginklus ir elektrošoko įtaisus, taip pat šaudmenis, draudžiamus naudoti civiliniais tikslais;
 • suklastotus daiktus, t. y. įvairias plataus vartojimo prekes (pvz.: drabužiai, avalynė, laikrodžiai ir kiti suklastotų prekių ženklų daiktai);
 • piratines prekes, įskaitant piratines CD ir DVD kopijas, kompiuterinių programų ir žaidimų kopijas;
 • narkotines ir psichotropines medžiagas;
 • nepadorią ar pornografinę medžiagą su nepilnamečiais;
 • svetimos rūšys, pavojingos ekologinei pusiausvyrai.

Muitinė turi teisę konfiskuoti uždraustas ir nedeklaruotas prekes!

DĖMESIO! Draudžiamų ir ribojamų prekių sąrašas nėra išsamus.

Siekiant išvengti nesusipratimų, rekomenduojama sužinoti tikslesnę informaciją apie šalies reikalavimus dar prieš kelionę, dėl papildomos informacijos reikia kreiptis į atitinkamos šalies ambasadą, teritorinę muitinę arba muitinės pareigūną, atliekanti muitinės formalumus.

ES valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija , Slovėnija, Ispanija, Švedija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė

Šengeno konvenciją pasirašiusios valstybės: Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Islandija, Italija, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Nyderlandai

Europos ekonominės erdvės (EEE) šalys: 27 valstybių narių ES + 3 ELPA šalių (Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas)