Vuoron haku

Anna lähtökohta!

Anna kohde!

Valitse lähtöaika

Palautumispäivä ei voi olla aikaisempi kuin lähtöpäivä!

Lux Expressin yksityisyydensuojakäytäntö

Lux Expressin yksityisyydensuojakäytäntö

1. Yleiset säännökset

1.1. Tässä asiakirjassa määritellään Lux Expressin (Lux Express) käytäntö, joka koskee Lux Expressin asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä – säännöllisten kansainvälisten linja-autojen matkustajia ja Lux Expressin internetissä olevassa sivuston käyttäjiä.
Tässä paperissa esitettyä henkilötietojen käsittelyä koskevaa Lux Expressin käytäntöä sovelletaan osassa, joka ei ole ristiriidassa sen valtion paikallisen lainsäädännön kanssa, jonka alueella henkilötietojen käsittely tapahtuu.
Venäjän Federaation alueella henkilötietojen käsittely suoritetaan nro 152-FZ 27.7.2006 “Henkilökohtaisista tiedoista” federaation laissa määräyksen mukaisesti.

1.2. Tässä tekstissä käytetään seuraavia peruskäsitteitä:

“Henkilötietojen käsittelijä”, “Käsittelijä”, “Lux Express” (Lux Express) – oikeushenkilöt (kukin erikseen ja kaikki yhdessä) – suljetun tyypin osakeyhtiö “EVROLINES”, joka on rekisteröity ja toimiikin Venäjän Federaation lainsäädännön mukaisesti (BIN 1027810259146, TIN 7816121179, osoite: 198095, Pietari, ul Shkapina, 10) sekä seuraavat ulkomaisten oikeushenkilöt: Lux Express Estonia AS (Viron Tasavalta), SIA Lux Express Latvia (Latvian Tasavalta), Lux Express Lithuania UAB (Liettuan Tasavalta), LUX EXPRESS POLSKA Sp.z oo (Puola), jotka suorittavat säännöllisiä kansainvälisiä  matkustajien linja-autokuljetuksia Lux Expressin kauppamerkillä;

“Henkilötietojen subjekti”, “Asiakas” on henkilö, joka aikoo tilata, ostaa, tai tällä hetkellä tilaa tai ostaa, Lux Expressin kansainvälisen matkustajien linja-autokuljetuksen palveluja henkilökohtaisiin tarpeisiin.
Henkilötietojen subjekti onkin myös sellainen henkilö jonka henkilötietoja käsittelijä saa operaattorilta, tai matkanjärjestäjältä, joka tarjoaa henkilötietojen subjektille kuljetuspalveluja Lux Expressin palvelujen kautta.
Henkilötietojen subjekti onkin myös Lux Expressin Internet-sivujen kävijä, joka lähettää henkilötietonsa Lux Express -sivuston käyttöön ja (tai) saa tiedot Lux Express -palveluista.

“Henkilötietojen käsittely” on  käsittelijän suorittama toiminta, tai toimintojen järjestelmä, jota hän teki automaattivälineitä käyttämällä tai niiden käyttämättä.
Henkilötietojen käsittelyyn sisältyy muun muuassa: kerääminen, tallennus, systematisointi, kertyminen, varastointi, selkeytys (päivitys, muutos), ottaminen, käyttö, siirto (leviäminen, tarjoaminen, pääsyä antaminen), depersonalisaatio, estäminen, poistaminen, hävittäminen ja henkilötietojen käsittely atk-laitteiden avulla (automatisoitu henkilötietojen käsittely) käsittelijän tietojärjestelmässä sekä henkilötietojen siirto vieraan valtion alueelle vieraan valtion viranomaiselle, ulkomaiselle henkilölle tai oikeushenkilölle (henkilötietojen rajojen ylittävä siirto).

“Lux Expressin verkkosivusto” on Lux Expressin virallinen tietolähde, joka sijaitsee internetissä verkkotunnuksilla luxexpress.eu, simpleexpress.eu ja kaikilla muilla maantieteellisesta sijainnista riippuvalla verkkotunnuksilla, jotka suoraan tai epäsuorasti johtavat käyttäjää määritettyihin verkkotunnuksiin.

1.3.  Henkilötietojen subjektin perusoikeudet:
– pyytää henkilötietojen selventämistä, estämistä tai hävittämistä, jos henkilötiedot ovat puutteellisia, vanhentuneita, epäluotettavia, laittomasti hankittuja taikka eivät ole tarpeen ilmoitettua käsittelytavoitetta varten sekä myöskin ryhtyä oikeustoimiin lain määrittämät oikeuksiensa suojelemiseksi;
– vaatia Lux Expressin käsittelemien henkilötietojensa luetteloa ja niiden lähdettä;
– saa tietoja henkilötietojensa käsittelyn sekä niiden tallennuksen ajasta;
– vaatia ilmoittamaan kaikille henkilöille, joille aiemmin ilmoitettiin virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja, kaikista niissä suoritetuista poikkeuksista, korjauksista tai lisäyksistä;
– valittaa henkilötietojen käsittelyyn valtuutettuun virastoon tai oikeuteen vääristä teoista tai laiminlyönneistä henkilötietojen käsittelyssä;;
– suojella omia oikeuksiaan ja laillisia etujaan, vaatien vahingonkorvausta ja (tai) moraalista vahingonkorvausta vaatimalla oikeuteen.

1.4. Tässä asiakirjassa esitetty Lux Expressin tietojen käytäntö koskee henkilötietoja, jotka on vastaanotettu sekä ennen julkaisemisensa että sen julkaisemisensa jälkeen.

2. Henkilötietojen käsittelyn tavoite

Käsittelijä käsittää asiakkaan henkilötietoja kansainvälisen kuljetussopimuksen tekemiseksi, muokkaamiseksi ja irtisanomiseksi ja tällaisen sopimuksen toteuttamiseksi. Lisäksi hän tekee tämän myöhemmin asiakkaan henkilötietojen käyttämiseksi, jos asiakas tulevasuudessa hakee toistuvasti Lux Expressin palveluita.
Käsittelijä käsittää asiakkaan henkilötietoja, tehdessään matkustusasiakirjaa, eli lippua, joka vakuuttaa matkustajan kuljetussopimuksen tekemisen lainsäädännön mukaisesti.
Käsittelijä käsittää asiakkaan henkilötietoja voidakseen tiedottaa asiakkaalle Lux Expressin palveluista, antaa asiakkaalle mahdollisuuden käyttää Lux Expressin verkkosivustoa, päästä Lux Expressin lippujärjestelmään sekä osaakseen seurata asiakkaan sosiaalisen toiminnan historiaa Lux Expressin verkkosivustolla.
Käsittelijä käsittää asiakkaan henkilötietoja valtion rajan (rajan ylittämisen vaatimukset)  lainsäädännön, tullin lainsäädännön, liikenteen lainsäädännön vaatimusten täyttäämiseen. Tietojen käsittely on tehtävä välttämätöntä rajojen, tullin, kuljetuksen ja muun pakollisen valvonnan tarkastuksen läpäisemiseksi ja valtioiden rajojen ylittämiseksi.
Käsittelijä käsittää asiakkaan henkilötietoja Venäjän Federaation lainsäädännön liikenneturvallisuuden vaatimusten täyttämiseksi sekä asiakkaan henkilötietojen siirtämiseen valtion liikenneturvallisuuden  tietojärjestelmään siirtämiseksi.

3.  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Venäjän Federaatiossa:
Federaation laki, 09.02.2007, nro 16-FZ “Liikenneturvallisuudesta”;
Federaation laki, 24.07.1998 nro 127-FZ “Valtion valvonnasta kansainvälisen tieliikenteen toteuttamista ja niiden täytäntöönpanon menettelyn rikkomisen vastuuvelvollisuudesta”;
Venäjän federaation laki nro 4730-1, 1.4.1993 “Venäjän Federaation valtiorajasta”;
Federaation laki, 15.8.1996, nro 114-FZ “Venäjän Federaatiosta lähtö- ja saapumismenettely Venäjän Federaatioon”;
Tulliliiton tullikoodeksi;
Federaation laki 27.11.2010, nro 311-FZ “Tullisäännökset Venäjän Federaatiossa”

Maissa joissa käsittelijä toimii (paikallisen lainsäädännön lisäksi):
Lux Expressin lippujen myyntiä koskevat säännöt;
Matkustajien ja matkatavaroiden Lux Expressin linjoilla  kuljetuksen säännöt;
Matkustajan kuljetussopimus kansainvälisessä liikenteessä, jonka käsittelijän ja asiakkaan välillä tekeminen varmistetaan käsittelijän antamalla lipulla;
Asiakkaan suostumus henkilötietojen käsittelyyn lukuun ottamatta tapauksia, joissa lakien mukaan henkilötietojen käsittely tehdään asiakkaan suostumatta.

4. Niiden käsittelyn ja suojaamien menettely

4.1. Mainittujen tavoitteiden mukaisesti käsittelijä saa  seuraavat asiakkaan henkilökohtaiset tiedot:

•    sukunimi, nimi, patronyymi;
•    syntymäaika;
•    henkilotodistuksen numero ja tyyppi jonkun osoittamalla osoitetaan matkustusasiakirjaa (lippua);
•    lähtöpaikka, saapumispaikka, reitin tyyppi (suora, kauttakulku);
•    matkustuspäivä;
•    sukupuoli ;
•    kansalaisuus;
•    viisumi tai muu asiakirja, joka antaa ulkomaalaiselle (kansalaisuudettomalle henkilölle) oikeuden saapumiseen ja (tai) kauttakulkuun
•    puhelinnumerot, mukaan lukien matkapuhelimet;
•    sähköpostiosoitteet;
•    IP-osoite;
•     «cookie»- tiedosto (tiedot asiakkaan sijainnista kaupungin tarkkuuteen, asiakkaan laitteesta, asiakkaan käyttäytymisestä Lux Express -verkkosivustolla, mukaan lukien hänen edut ja tilaukset)
•    tietoa selaimesta (tai muusta ohjelmasta, joka sallii pääsyä Internetiin ja pääsyä Lux Expressin sivustoon), käyttöaika ja pyydetyn sivun osoite.
Erityisestä toiminnasta riippuen käsittelijä ottaa kaikki asiakkaan henkilötiedot tai muutamat vain.
Tämän paperin 2 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttaminen rajoittaa asiakkaan henkilötietojen käsittelyn .

4.2. Käsittelijä käsittää asiakkaan henkilötietoja, pääasiassa, tietotekniikan avulla (automatisoitu  käsittely) omalla tietöjärjestelmällä sekä siihen integroitulla  kolmannen osapuolen tietojärjestelmällä, seuraavissa tapauksissa:
lipun ilmoittautuminen (myynti) asiakkaalle, muutoksien tekemisen lippuun, lipun peruutus, asiakkaan kuljetussopimuksen mukaiset maksut, kun ilmoitetaan asiakkaalle kuljetussopimuksen suorittamisesta, tai ilmoitetaan kuljetukseen liittyvät sisäisien toimintojen täyttämisestä, liikenneturvallisuuden vaatimuksesta sekä raja- ja tullimuodollisuudesta.
Käsiteltäessä asiakkaan henkilötietoja voidaan lähettää Internetillä Lux Expressin sisäisen tietokoneverkon kautta.

4.3. Henkilötietojen siirto käsittelijän tietojärjestelmään integroituneisille tietojärjestelmille suoritetaan yleensä persoonattomasti ja ainoastaan tämän paperin 4.2 kohdassa edelytettyjen toimintojen saavuttamiseksi.

4.4. Käsittelijä siirtää asiakkaan henkilötietoja ulkomaisen valtion alueelle yksinomaan Lux Expressin oikeushenkilöiden välillä, jotka kuuluvat termiin “henkilötietojen käsittelijä” tämän paperin 1.2 kohdan mukaisesti, lähettämällä Internetissä perustetun sisäisen verkon kautta.
Asiakkaan henkilötietojen luovuttaminen ulkomaille viranomaiselle tapahtuu paikallisen lainsäädännön pakollisten vaatimusten täyttämiseksi sekä ulkomaisen viranomaisen jäättämällä pyynnöstään.

4.5. Käsittelijä siirtää asiakkaan henkilötiedot tutkimus- ja tuomioistuimelle sekä muille valtuutetuille valtion virastoille niiden pyynnöstään sekä voimassa olevan lainsäädännön tarjoamista syistä.
Käsittelijä voi toimittaa tuomioistuimelle, valtion viranomaisille tai heidän virkamiehilleen asiakirjoja ja tietoja, jotka sisältävät asiakkaan henkilötietoja, mikäli heidän käsitelemään asiaan asiakas kuuluu osallistujana tai alkuunpanijana.

4.6. Käsittelijä on pidettävä asiakkaan henkilötietoja viiden (viiden) vuoden kuluessa asiakkaan viimeisimmästä pyynnöstä yhtiön palveluista. Tämä tehdään näiden tietojen käyttämiseksi asiakkaan myöhemmissä kutsuissa sekä asiakkaalle operaattorin palveluista ilmoittamiseksi. Tietyn ajan kuluttua henkilötiedot hävitetään.

4.7. Käsittelijä lopettaa asiakkaan henkilötietojen käsittelyn suostumusajan päättymisen jälkeen tai jos asiakas palauttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn sekä henkilötietojen virheellinen käsittely on tunnistettu.

4.8. Käsittelijä ja muut henkilöt, joilla määrittellyn menettelyn perusteella on pääsy henkilötietoihin, säilyttävät henkilötietojen luottamuksellisuuden, eivätkä he paljasta niitä kolmansille osapuolille, eivätkä he levitä niitä ilman henkilökohtaisten henkilöiden suostumusta, lukuun ottamatta laissa säädettyjä tapauksia.

4.9. Henkilötietojen käsittelyssä Lux Express toteuttaa tarvittavat oikeudelliset, organisatoriset ja tekniset toimenpiteet ja varmistaa niiden hyväksymisen henkilötietojen suojelemiseksi luvattomalta tai vahingossa tapahtuvalta pääsyltä, hävittämiseltä, muokkaamiselta, estämiseltä, kopioinnilta, toimittamiselta, levittämiseltä ja muilta laittomilta toimintoilta.
Henkilötiejojen käsittelyyn (ja niiden pitämiseen turvallisina) vastuullinen henkilöstö on määrätty Lux Expresilla tehtävän koordinoimiseksi.

5. Henkilötietojen päivittäminen ja oikaiseminen

5.1. Käsittelijä päivittää ja korjaa asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas toistuvasti rekisteröi uudelleen Lux Expressin palveluita käyttääkseen ja toimittaa siis päivitetyt tiedot jä mikäli saapuvat tiedot osoittavat tarpeen korjata henkilötietoja.
Saa päivittää ja korjata asiakkaan henkilötietoja kun hän hakee Lux Expressin palveluita puhelimessa (asiakastukilinjalla, jonka yksityiskohdat julkaistaan Lux Express verkkosivuilla “yhteystiedon” kohdassa), tässä tapauksessa päivitetään (korjataan) ilmeisiä teknisiä virheitä ja kirjoitusvirheitä jossakin seuraavisssa asiakkaan henkilötiedoissa: nimi, sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja jos käsittelijä saa (mukaan lukien teknisesti) yksilöimään asiakkaat muiden luotettavien henkilötietojen perusteella.

5.2. Käsittelijä saa myös asiakkaan henkilötietojen päivittää ja oikaistaa kirjallisella pyynnöstään, joka siirtyy käsittelijälle jollakin seuraavista tavoista:
•    kirjallisen pyynnön esittäminen Lux Expressin asiakaspalvelutoimistoihin maissa, joissa käsittelijä toimii;
•    kirjallisen pyynnön lähettäminen postitse kirjattuna kirjeenä käsittelijän postiosoitteesseen käsittelijän toimintavaltioissa;
•    kirjallinen pyyntö sähköpostitse sähköpostiosoitteeseen.
Henkilötietojen käsittelyä koskeviin muutoksenhakupyyntöihin liittyvät tiedot löytyvät Lux-verkkosivuston “yhteystiedon” kohdasta.

5.3. Jos käsittelijä epäilee asiakkaan toimittamien henkilötietojen luotettavuutta, esim. vahvistamisen puutteen vuoksi, käsittelijällä on oikeus vaatia asiakasta vahvistamaan niitä osoittamalla todelliset henkilöasiakirjat (passi, avioliittotodistus, muutoksenhaku ja muut asiakirjat).

5.4. Tässä kohdassa määrittellyn menettelyn perusteella käsittelijä poistaa (tuhoaa) asiakkaan henkilötiedot, mikäli asiakas kieltäytyy jatkokäsittelystä, ja sitten keskustelee asiakkaan kanssa henkilötietoihin liittyvissä kysymyksistä.

6. Tiedottaminen. Lux Expressin yksityisyydensuojakäytännön muutos

6.1. Asiakkaan hakiessa sivustolla Lux Express antaa hänelle tietoja mahdollisuudesta tutustua Lux Expressin yksityisyydensuojakäytäntöön. Asiakkaan toinen Lux Expressin verkkosivuston käyttö tarkoittaa hyväksymistään tämän Lux Expressin yksityisyydensuojakäytännön sisältöä ja henkilötietojen käsittelyä.

6.2. Ennen asiakkaalle matkustusasiakirjan (lippun), sekä tulokseen, henkilökuljetuslaitteiston sopimuksen muuttamisen tai päättämisen rekisteröintiä, Lux Express tuo asiakkaan sivuston kautta tietot mahdollisuuksista tutustua yksityisyydensuojakäytäntöön, toiminnan jatkaminen on mahdollista vain asiakkaiden suostumuksellaan heidän henkilötietojen käsittelyyn Lux Expressin yksityisyydensuojakäytännön mukaisesti .

6.3. Lux Express pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja lisäyksiä tähän paperiin. Lux Expressin yksityisyydensuojakäytännön uusi versio tulee voimaan heti, kun se asetetaan Lux Expressin verkkosivustolle.

6.4. Tutustuminen ajoissa paperin muutoksiin Lux Expressin verkkosivustolla on asiakkaan  oma huolenaihe.